Husbyggande på Åland och i Västsverige 600-1100 e. Kr.

i jämförelse med Östra Mellansverige

SEK 200

Symbel Beowulfe

An Embedded Play

SEK 200

Från stenkrigare till borgjarl

Befästningskonsten i östra Sverige, 375-750 e.Kr

SEK 300

The Magic of Death

Corpsepower and Indo-Europeanisation in Late Bonze Age Sweden

SEK 296

The Pre-Carolingian Iron Age in South Scandinavia

Social Stratification and Narrative

SEK 212

Swahili Social Landscapes

Material expressions of identity, agency, and labour in Zanzibar, 1000-1400 CE

SEK 371

Werewolves, Warriors and Winter Sacrifices

Unmasking Kivik and Indo-European Cosmology in Bronze Age Scandinavia

SEK 296

Den Medeltida Stadens Dynamik

- Urbanitet, Sociala praktiker och materiell kultur i Uppsala 1100-1550 (AUN 51)

SEK 296

The Great Indo-European Horse Sacrifice

4000 Years of Cosmological Continuity from Sintashta and the Steppe to Scandinavian Skeid

SEK 371

Från ord till poetisk handling

Skandinavisk skrivkunnighet före 536

SEK 200

Likbrud og dødsbryllup

Sjelen, sykdommer og oldnordiske gravskikker

SEK 350

Husbyggande i Östra Mellansverige 750-1100 e. Kr.

Förändringsprocesser i byggtraditionen

SEK 350

Den yngre järnålderns gravskick i Uppland

Framväxten av den arkeologiska bilden och en materialitet i förändring

SEK 350

Bronze age Håga and the Viking king Björn

A History of Interpretation and Documentation from 818 to 2018

SEK 200

Pafnutius and Skírnir´s Journey

A discussion of two medieval plays

SEK 200