Den Medeltida Stadens Dynamik

Printed Book

Köp för SEK 296

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Den Medeltida Stadens Dynamik

- Urbanitet, Sociala praktiker och materiell kultur i Uppsala 1100-1550 (AUN 51)

ISBN
9789150628937
Soft cover
298 pages
Published
2021
Language
swe

Joakim Kjellberg

Price from SEK 296

Avhandlingen utforskar arkeologiska källor till sociala praktiker och materiell kultur i det medeltida Uppsala. Ett stort antal föremål insamlade från tio av stadens större arkeologiska undersökningar mellan 1975 och 2000 har bearbetas. Fyndmaterialet ger nya ingångar till förändringar i det urbana rummet och till invånarnas skiftande sociala identiteter. Den materiella kulturen ligger även till grund för en vidare diskussion om centrala begrepp och problem inom historisk arkeologi och stadsarkeologi. Genom ett föreslaget föremålsintegrerat och handlingsteoretiskt perspektiv på urbanisering, urbanism och urbanitet kan via den metod som presenteras i avhandlingen både nya och äldre undersökningsmaterial aktiveras. Därigenom kan också ett mer dynamiskt stadsarkeologiskt narrativ skapas om de medeltida städerna som särskilda rum, mötesplatser och livsmiljöer.