Fynden från “Svarta Jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar

Printed Book

Köp för SEK 200

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Fynden från “Svarta Jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar

Katalog

ISBN
9789150627152
Hard cover
387 pages
Published
2018
Language
swe

Erik Sörling

Price from SEK 200

AUN, no. 48

Hjalmar Stolpes grävningar i "Svarta jorden" på Björkö på 1870-talet resulterade i ett stort antal fynd som längre låg ouppackade på Historiska museet i Stockholm. Museets amanuens Erik Särling blev 1951 färdig med manuskriptet till en katalog, illustrerad med egna teckningar, som dock aldrig trycktes.

Nära 150 är efter Stolpes arkeologiska pionjärinsatser bedrivs Birkaforskning intensivare än någonsin. Denna volym, som återger Särlings katalog redigerad och tematiskt uppställd, är avsedd som ett bidrag till kunskapsunderlaget .