Från stenkrigare till borgjarl

Printed Book

Köp för SEK 300

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Från stenkrigare till borgjarl

Befästningskonsten i östra Sverige, 375-750 e.Kr

ISBN
9789150630152
Soft cover
352 pages
Published
2023
Language
swe

Anders Bornfalk Back

Price from SEK 300

AUN, no. 54

Upptagandet av kallmurningsteknik inom krigets arkitektur är en av de viktigaste innovationerna i den svenska befästningskonstens utveckling, klart i paritet med introduktionen av murbruk under 1100-talet. Detta var ett avancerat hantverk som omfattade kunskaper i bärkraft, hållfasthet, gravitation och materialval vilket anpassades till kraven ställda inom tidens krigs konst i fråga om taktik och strategi. Även föreställningar i estetik och ideal anas i murverkens släta fasader och deras utformning efter regionala mönster. Andra typer av befästa platser fanns både innan, parallellt med och efter de kallmurade men uppfördes i delvis andra tekniker och material. Det går därmed att tala om en specifik borg- och befästningstradition under delar av järnåldern där kallmurningstekniken var det förenande elementet.
I denna avhandling föreslås en kronologi för den kallmurade borg- och befästningstraditionen som den uppträder i östra Sverige; hur den utvecklades i tid, rum och karaktär. Med kronologin som utgångspunkt utforskas frågor om vilka som verkade bakom murarna, hur borgar och befästningar nyttjades i både krig och fred samt varför traditionen att bygga försvarsverk i sten till sist övergavs.