AUN

Den yngre järnålderns gravskick i Uppland

Framväxten av den arkeologiska bilden och en materialitet i förändring

SEK 350

Det arkeologiska landskapet

Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder

SEK 200

Seaward Landward

Investigations on the archaeological source value of the landing site category in the Baltic Sea region

SEK 200

Folkvandringstida Kronologi i Östra Mälardalen

Gravfynd från Uppland och Södermanland med Dräktnålar som Utgångspunkt

SEK 200

Kärl och social gestik

Keramik i norra Mälardalen 1500 BC—400 AD

SEK 200

Vikingatidens byggande i mälardalen

Ramverk och knuttimring

SEK 200

Vapnen i wreccornas tid, 150-500 e.Kr

Om de romerska auxiliarpilspetsarna och den västliga traditionens framväxt

SEK 200

En hiar atti rikR

Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder

SEK 200

En enkel till Himlingøje

Dödens mode 1

SEK 200

Det rituella landskapet

Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur

SEK 200

Patterns in a rocky land (utges i 2 volymer sålda tillsammans)

Rock carvings in south-west Uppland, Sweden

SEK 200

Bälinge mossar

Kustbor i Uppland under yngre stenåldern

SEK 200

The Allure of the exotic

The social use of non-local raw materials during the Stone Age in Sweden

SEK 200

Dräktnålar och dräktskick i östra Mälardalen

Kontinuitet och förändring under folkvandringstid och vendeltid

SEK 200

Ahu - the ceremonial stone structures of Easter Island

Analyses of variation and interpretation of meanings

SEK 200

Ceremonial stone structures

the archaeology and ethnohistory of the Marae complex in the Society Islands, French Polynesia

SEK 200

Patterns of tool use

Scanning electron microscopy of experimental quartz tools

SEK 200

Space, time and social formation

A territorial approach to the archaeology and anthropology of Zimbabwe and Mozambique c. 0–1700 AD

SEK 200

Coastal resources and settlement stability

A critical study of a Mesolithic site complex in northern Sweden

SEK 200

Yngre stenålderns kustboplatser

Undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi

SEK 200