OPIA

The Magic of Death

Corpsepower and Indo-Europeanisation in Late Bonze Age Sweden

SEK 296

Werewolves, Warriors and Winter Sacrifices

Unmasking Kivik and Indo-European Cosmology in Bronze Age Scandinavia

SEK 296

The Great Indo-European Horse Sacrifice

4000 Years of Cosmological Continuity from Sintashta and the Steppe to Scandinavian Skeid

SEK 371

Från ord till poetisk handling

Skandinavisk skrivkunnighet före 536

SEK 200

Likbrud og dødsbryllup

Sjelen, sykdommer og oldnordiske gravskikker

SEK 350

Husbyggande i Östra Mellansverige 750-1100 e. Kr.

Förändringsprocesser i byggtraditionen

SEK 350

Bronze age Håga and the Viking king Björn

A History of Interpretation and Documentation from 818 to 2018

SEK 200

Pafnutius and Skírnir´s Journey

A discussion of two medieval plays

SEK 200

I bronsålderns gränsland

Uppland och frågan om östliga kontakter

SEK 200

Ancient Death Ways

Proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices

SEK 200

Landscape Dynamics

Spatial analyses of villages and farms on Gotland AD 200–1700

SEK 200

Wulfila 311–2011

International Symposium

SEK 200

Kremation och kosmologi

En komparativ arkeologisk introduktion

SEK 200

Stenbärarna

Kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder

SEK 200

Den långa järnåldern

Sociala strategier, normer, traditioner

SEK 200

Uniting sea II

Stone Age Societies in the Baltic Sea Region

SEK 200

Vardagslivets aktiva oförändring

En studie av kultur genom arkeologi och stenåldersboplatser

SEK 200

Mellan tal och skrift

Essäer om runinskrifter

SEK 200

Sámi Prehistories

The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europé

SEK 200

The Early Iron Age in South Scandinavia

Social order in settlement and landscape

SEK 200

Prestigeekonomi under yngre stenåldern

Gåvoutbyten och regionala identiteter i den svenska båtyxekulturen

SEK 200

Fyrtio minuter

En essä om arkeologins berättelser

SEK 200

Ackulturation och kulturkonflikt

Fyra essäer om järnåldersmentalitet

SEK 200

Med historien i ryggen

Om den arkeologiska uppgiften

SEK 200

Det andra påseendet, del II

Den omvända diskursen

SEK 200

Silverberg i Järnbärarland

Bergshanteringens begynnelse i ljuset av Schmidt Testhammar-datering

SEK 200

Relativ betydelse

Individualitet och totalitet i arkeologisk kulturteori

SEK 200

The Bjurselet Settlement III

Volume 2

SEK 200

The Pre-Carolingian Iron Age in South Scandinavia

Social Stratification and Narrative

SEK 212