OPIA

The Magic of Death

Corpsepower and Indo-Europeanisation in Late Bonze Age Sweden

296 kr

Werewolves, Warriors and Winter Sacrifices

Unmasking Kivik and Indo-European Cosmology in Bronze Age Scandinavia

296 kr

The Great Indo-European Horse Sacrifice

4000 Years of Cosmological Continuity from Sintashta and the Steppe to Scandinavian Skeid

371 kr

Från ord till poetisk handling

Skandinavisk skrivkunnighet före 536

200 kr

Likbrud og dødsbryllup

Sjelen, sykdommer og oldnordiske gravskikker

350 kr

Husbyggande i Östra Mellansverige 750-1100 e. Kr.

Förändringsprocesser i byggtraditionen

350 kr

Bronze age Håga and the Viking king Björn

A History of Interpretation and Documentation from 818 to 2018

200 kr

Pafnutius and Skírnir´s Journey

A discussion of two medieval plays

200 kr

I bronsålderns gränsland

Uppland och frågan om östliga kontakter

200 kr

Ancient Death Ways

Proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices

200 kr

Landscape Dynamics

Spatial analyses of villages and farms on Gotland AD 200–1700

200 kr

Wulfila 311–2011

International Symposium

200 kr

Kremation och kosmologi

En komparativ arkeologisk introduktion

200 kr

Stenbärarna

Kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder

200 kr

Den långa järnåldern

Sociala strategier, normer, traditioner

200 kr

Uniting sea II

Stone Age Societies in the Baltic Sea Region

200 kr

Vardagslivets aktiva oförändring

En studie av kultur genom arkeologi och stenåldersboplatser

200 kr

Mellan tal och skrift

Essäer om runinskrifter

200 kr

Sámi Prehistories

The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europé

200 kr

The Early Iron Age in South Scandinavia

Social order in settlement and landscape

200 kr

Prestigeekonomi under yngre stenåldern

Gåvoutbyten och regionala identiteter i den svenska båtyxekulturen

200 kr

Fyrtio minuter

En essä om arkeologins berättelser

200 kr

Ackulturation och kulturkonflikt

Fyra essäer om järnåldersmentalitet

200 kr

Med historien i ryggen

Om den arkeologiska uppgiften

200 kr

Det andra påseendet, del II

Den omvända diskursen

200 kr

Silverberg i Järnbärarland

Bergshanteringens begynnelse i ljuset av Schmidt Testhammar-datering

200 kr

Relativ betydelse

Individualitet och totalitet i arkeologisk kulturteori

200 kr

The Bjurselet Settlement III

Volume 2

200 kr