Om utgivaren

Vid institutionen bedrivs livaktig forskning inom många områden inom arkeologi, klassisk arkeologi och global arkeologi samt egyptologi. Vi samarbetar med stora nationella och internationella nätverk.

Avdelningen för arkeologi arbetar med förhistoriskt och historiskt material med fokus på teori och disciplinens historia samt kulturhistoriska perspektiv. Flera projekt behandlar interaktionen mellan materiell kultur och muntliga och skriftliga källor, och också hur synen på förhistorien förändras under tid.

Inom Antikens kultur och samhällsliv studeras t ex både helgedomen i Labraunda från 300-t f Kr, domesticerade landskap på Peloponnesos med tvärvetenskapligt fokus på både miljöhistoriska och kulturhistoriska förändringar, och olika kulturers offerritualer och kremeringsvanor.

Inom Egyptologi inkluderar forskningen vid institutionen både skrifttolkning och redigering av manuskript och egyptisk arkeologi.

https://www.arkeologi.uu.se