Från ord till poetisk handling

Tryckt bok

Köp för 200 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Från ord till poetisk handling

Skandinavisk skrivkunnighet före 536

ISBN
9789150628098
Häftad
145 sidor
Utgiven
2020
Språk
swe

Frands Herschend

Pris från 200 kr

OPIA, nr 70

Det är inte lätt att sammanfatta den yngre järnåldern i Sydskandinavien. Av och till är det omöjligt om man inte först underbygger en del av den tidens kulturfenomen bättre än man kan i en sammanfattning. De äldsta nordiska runinskrifterna som social- och kulturhistoriska fenomen är just ett sådant fält.
Om det inte tolkas i termer av kulturgeografi, socialhistoria och litteratur, så platser de inte i en syntes av den yngre järnålderns sydskandinaviska samhälle. Samtidigt är det orimligt att man inte har en ungefärlig uppfattning om skrivkunnighetens plats i ett samhälle om skrivkunnigheten bevisligen finns.
Därför är denna bok en bakgrundsanalys av de runinskrifter som huvudsakligen skrevs innan det långa kalla decenniet 536 till 550 efter vår tideräkning.