I bronsålderns gränsland

Tryckt bok

Köp för 200 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

I bronsålderns gränsland

Uppland och frågan om östliga kontakter

ISBN
9789150626131
Häftad
285 sidor
Utgiven
2016
Språk
swe

Karin Ojala

Pris från 200 kr

OPIA, nr 61

Sedan tidigt 1900-tal har frågan om kontakter och interaktion under yngre bronsålder mellan Mälardalen och områden österut - särskilt Finland, Baltikum och Ryssland - varit av stor betydelse i den arkeologiska forskningen. De arkeologiska diskussionerna om kontakter mellan "Öst" och "Väst" har på många sätt påverkats av den föränderliga politiska situationen under 1900-tal och tidigt 2000-tal.

Denna avhandling undersöker hur bilder av den yngre bronsåldern i Mälardalen, och i synnerhet Uppland, har formats från sent 1800-tal till i dag, och hur föreställningar om östliga kontakter har påverkat tolkningarna av bronsålderns Uppland. I avhandlingen ingår delstudier av arkeologiskt material, bland annat bronsyxor, keramik och gravskick, samt en specialstudie av Broby, en yngre bronsålderslokal utanför Uppsala. Ett särskilt fokus i avhandlingen ligger på Volga-Kama området i Ryssland och arkeologisk forskning i Ryssland och Sovjetunionen.